Usługi budowlane

Usługi budowlane

Usługi budowlane

Usługi budowlane

Usługi budowlane

Usługi budowlane

2021 – Urząd Dozoru Technicznego – Poznań

Roboty budowalne polegające na realizacji robót (wraz z niezbędnym częściowym ich przeprojektowaniem) w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części produkcyjno-magazynowej (z częścią produkcyjno-szkoleniową) na potrzeby Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego 388 w Poznaniu.